Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016 - Berbagi adalah hal yang sangat bagus untuk kita semua termasuk kita sebagai makhluk sosial wajib saling menghargai dan saling menghormati. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga saya juga akan berbagi mengenai

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016


Kelas loro
Saiki aku kelas loro
Aku wiw ora perlu diterke
Mangkat sekolah bareng kancane

Tekan sekolah ora telat
Piwulangan diwijiti jam pitu
Diwulang Bu Pangestuti

Bu Pangestuti pancen sabar, ora nate duka
Mula kabeh sregep sinau
Sregep mlebu sekolah

I. Wenehana tandha (x) ing aksara a, b, atau c ing sengarepe wangsulan sing paling bener!
1. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku ...
a. kelas siji
b. kelas loro
c. kelas telu

2. Aku mangkat sekolah bareng ...
a. Ibu/bapak
b. kancane
c. bibi

3. Piwulangane diwiwiti jam ...
a. pitu
b. wolu
c. sanga

4. Bocah kang sregep sinau dadi ...
a. pinter
b. bendel
c. bandel

5. Murid kelas loro diwulang ...
a. Bu Aptuti
b. Bu Astuti
c. Bu Pangestuti

6. Kewajibane bocah sekolah yaiku ...
a. turu
b. dolan
c. sinau

7. Sapa sing ora mlebu?
Pratelan ing nduwur kalebu ukara ...
a. pitakon
b. pakon
c. cerita

8. Resti saiki kelas ...?
Tembung pitakon sing bener yaiku ...
a. apa
b. pira
c. sapa

9. Sauwise sarapan Ayu banjur menyang ...
a. pasar
b. warung
c. sekolah

10. Kelase reged, supaya resik kudu ...
a. dituroni
b. disulaki
c. disaponi

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016

II. Isenana cecak-cecak ing ngisor iki kanthi patitis!
11. Aku munggah saka kelas siji, saiki aku kelas ...
12. Aku munggah kelas loro. Ukara nduwur kalebu ukara ...
13. Yen arep lelungan pamit marang ...
14. Yen ditulung ngaturake matur ...
15. Suling diunekake kanthi cara ...
16. Bubar tangi turu becike nata ...
17. Kendang diunekake kanthi cara ...
18. Wong sing pakaryane tabuh gamelan diarani ...
19. Ngapusi iku tumindak kang ...
20. Tuti lunga menyang sekolah, Bu Guru ... sekolah.

III. Garapen kanthi bener!
21. Rawuh - mengko - simbah - sore
Tembung-tembung ing ndhuwur rakiten dadi ukara kang runtut!
Wangsulan : ...
22. Tulisen nanggo aksara sambung!
Ibu tindak pasar ngasto tas.
Wangsulan : ...
23. Apa perlune tanduran disirami?
Wangsulan : ...
24. Gawean ukara pitakon kang wangsulane "sing sregep sinau Santi"
Wangsulan : ...
25. Aranana telu perangane gamelan!
Wangsulan : ...

Baca juga : Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016

Maturnuwun atas rawuh ipun ing judul Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016 muga-muga manfangat.

0 Response to "Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016"

Post a Comment

Total Pageviews