Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016 - Berbagi adalah hal yang sangat bagus untuk kita semua termasuk kita sebagai makhluk sosial wajib saling menghargai dan saling menghormati. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga saya juga akan berbagi mengenai Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016.

Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016


Kelas loro
Saiki aku kelas loro
Aku wiw ora perlu diterke
Mangkat sekolah bareng kancane

Tekan sekolah ora telat
Piwulangan diwijiti jam pitu
Diwulang Bu Pangestuti

Bu Pangestuti pancen sabar, ora nate duka
Mula kabeh sregep sinau
Sregep mlebu sekolah

I. Wenehana tandha (x) ing aksara a, b, atau c ing sengarepe wangsulan sing paling bener!
1. Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku ...
a. kelas siji
b. kelas loro
c. kelas telu

2. Aku mangkat sekolah bareng ...
a. Ibu/bapak
b. kancane
c. bibi

3. Piwulangane diwiwiti jam ...
a. pitu
b. wolu
c. sanga

4. Bocah kang sregep sinau dadi ...
a. pinter
b. bendel
c. bandel

5. Murid kelas loro diwulang ...
a. Bu Aptuti
b. Bu Astuti
c. Bu Pangestuti

6. Kewajibane bocah sekolah yaiku ...
a. turu
b. dolan
c. sinau

7. Sapa sing ora mlebu?
Pratelan ing nduwur kalebu ukara ...
a. pitakon
b. pakon
c. cerita

8. Resti saiki kelas ...?
Tembung pitakon sing bener yaiku ...
a. apa
b. pira
c. sapa

9. Sauwise sarapan Ayu banjur menyang ...
a. pasar
b. warung
c. sekolah

10. Kelase reged, supaya resik kudu ...
a. dituroni
b. disulaki
c. disaponi
Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016


II. Isenana cecak-cecak ing ngisor iki kanthi patitis!
11. Aku munggah saka kelas siji, saiki aku kelas (loro)
12. Aku munggah kelas loro. Ukara nduwur kalebu ukara (pitakon)
13. Yen arep lelungan pamit marang (wong tuwo)
14. Yen ditulung ngaturake matur (nuwun)
15. Suling diunekake kanthi cara (damu)
16. Bubar tangi turu becike nata (kasur)
17. Kendang diunekake kanthi cara (tapluk)
18. Wong sing pakaryane tabuh gamelan diarani (niaga)
19. Ngapusi iku tumindak kang (ora bechik)
20. Tuti lunga menyang sekolah, Bu Guru (tindak) sekolah.

III. Garapen kanthi bener!
21. Rawuh - mengko - simbah - sore
Tembung-tembung ing ndhuwur rakiten dadi ukara kang runtut!
Wangsulan : (Simbah mengko sore rawuh)
22. Tulisen nanggo aksara sambung!
Ibu tindak pasar ngasto tas.
Wangsulan : (aksara sambung)
23. Apa perlune tanduran disirami?
Wangsulan : (ben ora mati)
24. Gawean ukara pitakon kang wangsulane "sing sregep sinau Santi"
Wangsulan : Sapa sing sregep sinau?
25. Aranana telu perangane gamelan!
Wangsulan : suling, kendang, saron

Baca jugaSoal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016

Maturnuwun atas rawuh ipun ing judul Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016 muga-muga manfangat.

0 Response to "Kunci Jawaban UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 TA 2015/2016"

Post a Comment

Total Pageviews