Soal Matematika Kelas 6 Semester 1 Materi Bilangan Bulat

Soal Matematika Kelas 6 Semester 1 Materi Bilangan Bulat
A. Kerjakan soal-soal berikut.
 1. 25 × 30 + (–485) = ____
 2. 2.588 – (45 × 15) = ____
 3. (–20) × 476 + 834 = ____
 4. 1.263 + 2.868 : (–3) = ____
 5. 2.684 : 4 × 8 = ____
 6. 225 × (–8) : 5 = ____
 7. –2.154 + (145 × 4) = ____
 8. 8 × (967 + 5.835) = ____
 9. 6 × 165 – (7.200 : (–24)) = ____
 10. 320.275 + (–14.229 : 31) = ____

B. Pasangkan soal dengan jawaban yang tepat.
 1. 18 × (–125) + 625 : 5                                            a. 11.208
 2. (3.589 – 1.508) × 4                                               b. –5.272
 3. 85 × 6 – 6.210 : (–10)                                           c. –5.104
 4. 12 × (–428) – 408 : 3                                            d. 1.900
 5. – (125 : 5) + 385 × 5                                             e. –335
 6. –175 × 18 + 860 : 5                                              f. 2.550
 7. 2 × 86 – 3.549 : 7                                                 g. –2.978
 8. (5.129 – 3.215) : 6 × (–16)                                   h. –2.125
 9. 4 × (1.967 + 835)                                                  i. 8.324
 10. 35 × 71 – 325 : (–5)                                              j. 1.131

0 Response to "Soal Matematika Kelas 6 Semester 1 Materi Bilangan Bulat"

Post a Comment

Total Pageviews