UTS 2 Matematika Kelas 2 SD Semester 2 TA 2014/2015

I.          Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar !
1.                                                          Perhatikan gambar !
                                                      Satu keranjang berisi 5 telur,
                                                      Banyak telur dalam 3 keranjang adalah ….
                                                      A. 10                           B. 25                           C. 15
2.                                                                      Perhatikan gambar !
                                                                  Ada 4 apel dalam tiap keranjang,
                                                                  Banyaknya apel dalam 4 keranjang adalah ….
                                                                  A. 12               B. 16                           C. 20
3.     8 + 8 + 8 = ….
A. 16                                             B. 25                                       C. 24
4.     8 x 4 = ….
A. 32                                             B. 40                                       C. 37
5.     …. x 2 = 18
A. 6                                               B. 9                                         C. 7
6.     20 : 4 = ….
A. 6                                               B. 7                                         C. 5
7.   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
                                                                  Jagung dimasukkan kedalam 3
                                                                  keranjang sama banyak.
                                                                  Banyaknya jagung dalam tiap keranjang
                                                                  adalah ….
                                                                  A. 6                 B. 4                             C. 3

8.     15 : …. = 5
A. 4                                               B. 2                                         C. 3
9.     25 : 5 x 4 = ….
A. 25                                             B. 20                                       C. 18
10.  3 x 4 : 2 = ….
A. 7                                               B. 6                                         C. 5


II.            Isilah titik-titik dibawah ini !
1.    pak Yudi membeli 5 dus mie instant, tiap dus berisi 3 mie instant, mie instant yang di beli pak Yadi adalah …………… bungkus
2.    Ani membeli 7 keranjang jeruk, jika tiap keranjang berisi 4 buah jeruk, banyak jeruk seluruhnya adalah ……………. Buah
3.    Ibu mempunyai 12 buah mangga, mangga itu dibagikan kepada 4 orang anak, setiap anak mendapatkan …………….. buah mangga
4.    di keranjang ada 42 jeruk, dibagikan kepada 7 orang anak, setiap anak mendapatkan ………… buah jeruk
5.     ……….. x 8 = 24

0 Response to "UTS 2 Matematika Kelas 2 SD Semester 2 TA 2014/2015"

Post a Comment

Total Pageviews